greek

Ελληνικά

english

English

deutsch

Deutsch

 

 
 

Εγγραφείτε στο Newsletter και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Newsletter

email
Reload Image

Κωδικός:

 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά
Η ιστοσελίδα www.ampatzidis.com (στο εξής “η ιστοσελίδα”) δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ (στο εξής «η εταιρεία») που εδρεύει ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν (στο εξής «Όροι») και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.
Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό και το Ενωσιακό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ., και κάθε μορφής δεδομένα εν γένει, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και τις σχετικές συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων
Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα (ή στο μέλλον) τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών. Οι αντίστοιχες ιστοσελίδες ουδεμία σχέση έχουμε την εταιρεία και υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων ή άλλων συνδέσμων σε αυτούς που οδηγούν σε συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα. H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει, ωστόσο, λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της, τη στιγμή που εντοπίζονται. H εταιρεία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
Η εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δε φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
Ευθύνη Χρηστών
Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν κι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα όπως ο νόμος προβλέπει και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από  τη χρήση της και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από την παράνομη συλλογή, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων  των χρηστών/επισκεπτών και μελών της εταιρείας, την ανακοίνωση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημία στην εταιρεία, από παραβίαση ή προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος της εταιρείας ή γενικά τρίτου προσώπου, από δημοσίευση οποιουδήποτε προσβλητικού, παράνομου ή ανήθικου περιεχομένου, από παραβίαση της αρχής της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας από εσωτερικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, από παραβίαση της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση εκ των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων, η εταιρεία έχει το δικαίωμα, μόλις λάβει γνώση των περιστατικών, να αρνείται να δημοσιεύει ή να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο και θα ασκεί κάθε νόμιμη ενέργεια  προς προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και αρμοδίου Δικαστηρίου.
Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.
Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας πολιτικής καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στην ιστοσελίδα για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον Ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Ουσιώδη Cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά για την ιστοσελίδα μας, ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.
Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies ανάλυσης (analytics), συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστότοπου από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του.
Cookies Λειτουργικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στον Ιστότοπο μας και να παρέχουμε πιο εμπλουτισμένες/ ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/α λειτουργίες/ χαρακτηριστικά.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστότοπου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του ΚΙΛΚΙΣ

 
 

Copyright © AMPATZIDIS since 1964 - All rights reserved